skatte-advokat og skattejurist

Brugbar rådgivning

Som tatto studio skal man iogså bruge rådgivning nogle gange os i forhold til skatte- og afgiftsmæssige forhold i det daglige virke. Vi har haft meget hjælp at Thomas, som repræsenterer  kunder i skattesager både ved administrative klagesager og i retssager ført ved de ordinære domstole. Det kan for eksempel vedrøre beskatning af avancer henholdsvis fradragsret for tab på aktier og obligationer, fradragsret for omkostninger i forbindelse med udførelse af arbejde etc. Thomas er Skattesjurist i København.